Laduni - Layanan Digital untuk Nahdliyin NU

Bisnis dan Perdagangan

 

Bolehkah Mengambil Keuntungan Melebihi Harga Kulakan? Inilah Solusi dari Para Ulama

Apakah diperbolehkan menurut syari'at agama mendapat keuntungan lebih dari harga pokok pembelian ( membeli barang 100 di jual 200 atau lebih ).

Penjelasan Hukum tentang Jual Beli Lapak atau Kawasan Usaha

Sahkah Orang yang jual beli kawasan lapak /  tempat usaha. Terima kasih.

Bolehkah Membeli Barang Sitaan Bank? Inilah Penjelasan Para Ulama

Bagaimana hukum membeli barang hasil sitaan bank ? halal kah ?

Orang yang Bangkrut Tidak Dicegah dari Membayar Kifarat

Untuk kafarat dzhihar harta muflis (orang yg bangkrut) tidak dicegah mentashrufkan hartanya untuk membayar kafarat dzhihar.

Menjual Barang yan Masih Disewakan Menurut Hukum Islam

Sah kah menjual barang yang (masih) disewakan yang dilakukan oleh si pemilik padahal masa sewanya belum habis ? syukron atas jawaban nya.