Laduni - Layanan Digital untuk Negeri

Islam Nusantara

 

Rais Aam Kupas Ahlussunnah Wal Jama'ah An Nahdliyah di Hadapan Ribuan Nahdliyin Bali

"NU disebut Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah, Jam’iyahnya Ahlussunnah wal Jama’ah an Nahdliyah, Diniyahnya adalah amar ma’ruf nahi munkar, dan ijtima’iyahnya mabadi’ khairul ummah",  tutur Rais ‘Aam PBNU KH. Miftachu Akhyar di Denpasar, Bali (9/12/2018).

Maulid Nabi PCNU Kota Denpasar, Merawat Tradisi Islam Nusantara Demi Tegaknya Martabat Bangsa

Pada sisi lain, ada yang mengatakan bahwa istilah ini mengindikasikan ketidak sukaan terhadap bangsa Arab yang notabenenya adalah tempat lahirnya Agama Islam.

Nadham Lam Yahtalim dan Sumber Rujukannya

Nyang siploh nyoe sifeut nabi beutaturi he saudara So nyang hafai nyang siploh nyoe tutong karam tuhan peulara.

Ketika Rahasia Kewalian KH Hamid Pasuruan Ditanyakan KH Ali Maksum

Ketika sama-sama nyantri di Pondok Tremas Pacitan dan mendapati keadaan yang berbeda, karena saking akrabnya, Simbah KH. Ali Maksum rahimahullah bertanya kepada Allahuyarham KH. Abdul Hamid Pasuruan.

Meneguhkan Keunggulan Tafaqquh Fiddin Madrasah

Berbagai perspektif tentang keunggulan dalam dunia pendidikan, telah membawa pada pertanyaan tentang apa keunggulan madrasah?, apa prestasi madrasah?, capaian UN kah?, juara atas lomba science kah?, ataukah justru semua itu hanya keunggulan sementara, untuk memperkaya keunggulan utama madrasah. Ataukah sejatinya