Laduni - Layanan Digital untuk Nahdliyin NU

Jenazah & Makam

 

Pendapat Mengenai Fatwa Ulama Mesir yang Memperbolehkan Mengambil Bola Mata Orang Meninggal

Haram mengambil bola mata mayit, walaupun mayit itu tidak terhormat (ghair muhtaram) seperti mayitnya orang murtad.

Dalil tentang Mayit yang Ditalqin Sesudah Dikubur

Apakah talqin mayit sesudah dikubur itu terdapat dalil dari hadits dan qaul ulama yang mu’tabar atau tidak?.

Penjelasan tentang Pengertian Aman dari Siksa Kubur

Penjelasan tentang pengertian aman dari siksa kubur bagi orang yang meninggal hari Jumat.

Cara Penyelenggaraan Mayit dari Salah Satu Anak Kembar Dampit

Penjelasan tentang penyelenggaraan mayit dari salah satu bayi dampit.

Hukum Kebolehan Mengubur Mayar dalam Peti

Solusi hukum untuk mengubur mayat dengan peti.