Ngaji NU dan Kebangsaan bersama KH Ach Dhofir Zuhry dan MWCNU Sungai Raya

Ngaji NU dan Kebangsaan bersama KH Ach Dhofir Zuhry dan MWCNU Sungai Raya

Hadirilah...
Lailatul Ijtima' MWC NU Sungai Raya
Pengajian Umum Ke-NU-an & Kebangsaan

Bersama :
Ky.Dr.Ach. Dhofir Zuhri
(Rektor STF Al Farabi Malang)

Hari           : Jumat (Malam Sabtu)
Tanggal    : 4 Januari 2019
Waktu       : 19.30 WIB
Tenpat      : PP. Dharul Musabbihin Desa Mekar Sari Kubu Raya

Mengundang :
Ky. Ahmad Muhyiddin Sholeh
Ky. Asroqy Otsman
Ky. M. Amin Ansor