Laduni - Layanan Digital untuk Nahdliyin NU

Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Zakat Fisabilillah #1: Bermakna Sabilul Khair,Benarkah?

Zakat Fisabillah #1: Bermakna Sabilul Khair,Benarkah?

Wakaf dengan Uang Kontan Atau Cash

Kelaziman mewakafkan yang selama ini dilakukan adalah wakaf berupa tanah darat/empang atau harta/bangunan yang tidak bergerak.

Hukum Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta Penghasilan Tanahnya

Penjelasan tentang pengeluaran zakat perdagangan atas penghasilan tanah.

Hukum Zakat untuk Uang Logam Lebih dari Nishab

Penjelasan tentang mengeluarkan zakat dari uang logam yang melebihi nishab.

Hukum Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah dengan Uang

Penjelasan tentang hukum mengeluarkan penghasilan tanah dengan uang.