Laduni - Layanan Digital untuk Negeri

Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Hukum Memungut Derma Lalu Mengambil Sebagian untuk Dirinya Sendiri

Penjelasan hukum bagi panitia pengumpul donasi/ derma yang mengambil sebagian hasil pengumpulan donasi.

Tuntunan Zakat Lengkap

Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Muslim yang mempunyai kelebihan harta

Zakat untuk Pembangunan Mesjid

Penjelasan tentang boleh atau tidaknya zakat untuk pembangunan masjid.