Laduni - Layanan Digital untuk Nahdliyin NU

Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Yang Di Maksud Tempat Dalam BAB Zakat

Yang diartikan dengan balad dan bab Zakat, itu umumnya tempat, berupa Kelurahan ataupun pedukuhan atau lainnya.

Memberi Upah Petugas Irigasi dengan Maksud Zakat

Tidak mencukupi pemberian untuk zakat, karena terdapat maksud lain yang menghalangi.

Menggarap Sawah Orang Yang Tidak Mau Berzakat

Bagaimana hukumnya orang yang menggarapkan sawah (bibit dari penggarap) pada orang yang tidak mau memberikan zakatnya, apakah orang yang menggarapkan itu berdosa karena tidak zakat ?.

Hukum Menukar Tanah Wakaf Untuk Masjid

Haram menukarkan tanah wakaf, menurut mazhab Syafi’i, dan menurut mazhab Hanafi boleh, asal dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya.

Hukum Memindah Zakat Ke Tempat Lain

Beginilah Penjelasan Hukum Memindah Zakat Ketempat Lain