Laduni - Layanan Digital untuk Nahdliyin NU

Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Bursa Valuta dan Kaitannya dengan Zakat

Bursa Valuta apakah mu’amalah dan bagaimana zakatnya ?.

Kedudukan Mu’amalah dalam Bursa Efek Dan Kaitannya Dengan Zakat

Bagaimana kedudukan mu’amalah dalam Bursa Efek dan kaitannya dengan zakat ?.

Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk

Pertanian yang menggunakan pupuk relatif lebih berat mu’nahnya dari pada pertanian yang menggunakan mu’nah al-saqyi (biaya pengairan).

Hukum Zakat Usaha Perhotelan

Tidak wajib dizakati. Contoh usaha perhotelan dan usaha semisal yang wajib dizakati ialah usaha perhotelan yang hasilnya pertahun telah memenuhi persyaratan tijarah.

Hukum Zakat Perkebunan Tebu

Tidak wajib zakat, karena tidak memenuhi persyaratan tijarah.