Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 224 - Imam as Suyuthi : Jangan Bersumpah Atas Nama Allah Sebagai Penghalang Berbuat Kebaikan

 1. “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.’’
  Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Juraij berkata, “Aku diceritakan bahwasanya firman Allah, “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ” Turun pada Abu Bakar dalam perkara Misthah bin Utsasah. 1

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN