Abu Teupin Raya Al-Falaqy #10: Dahsyatnya Isi Kitab Ad-Da’watul Wahhabiyah Menupas Kesesatan Wahabi

 
Abu Teupin Raya Al-Falaqy #10: Dahsyatnya Isi Kitab Ad-Da’watul Wahhabiyah Menupas Kesesatan Wahabi

LADUNI.ID I ULAMA- Salah satu kitab yang menguraikan kesesatan Wahhabi bernama kitab Ad-Da’watul Wahhabiyah”, telah disebutkan seperti di halaman 5 Beliau menjelaskan bahwa awal-awal yang melakukan dakwah Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir pada kurun ke tahun dua belas tahun 1111 H.

Bermula di Uyainah, wilayah Najd di jazirah Arabia, kemudian setalah mencapai umur 95 tahun ia wafat pada tahun1206 H, sedangkan Abang-nya bernama Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab adalah seorang Qadhi di Uyainah pada masa kepimimpinan Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Dan Ayahnya juga merupakan seorang yang alim tapi anaknya bebal dan membawa kesesatan bagi umat Islam. Selengkapnya bisa buka dan download PDF di link ini:  Kitab Ad-Da'watul Wahabiah

Begitulah, betapa besarnya perhatian Abuya Di Lampoh Pala (Abu Muhammad Ali Irsyad) ini kepada umat Islam dan rakyat Aceh khususnya agar selamat daripada kesesatan Wahabi. Kemudian pendirian dayahnya Darussa’adah itupun didasarkan pada cita-cita Al-Qur’an dan Hadits dengan berpegang pada i’tiqad Ahlussunnah Waljama’ah  dengan prinsip mura’atul adh-dhamir  (prinsip mempersatukan ummat dalam ikatan yang hakiki, bukan pada ikatan suku, ras dan golongan tertentu).

Dalam bab tauhid Abuya Di Lampoh Pala Teupin Raya ini berpegang pada pahaman Asyi’ariah, sedangkan untuk hal pemikiran ilmu fiqh ia juga menganut mazhab Syafi’i, akan tetapi ia sangat menghormati dan menjunjung tinggi serta berpegang pada mazhab arba’ah (empat mazhab yang masyhur). Maka semenjak itu Darussa’adah Teupin Raya, Pidie, terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat signifikan dalam membangun dakwah islamiyah sehingga sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.

 

***Helmi Abu Bakar el-Langkawi, Guru Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga

Sumber: www.mudhiatulfata.net