Ali Hasjmy #6: Sang Organisator Ulung dan Terkenal

 
Ali Hasjmy #6: Sang Organisator Ulung dan Terkenal

LADUNI.ID,ULAMA-Setiba di Padang, Ali Hasjmy memasuki Perguruan Al-Jami'ah al-Qism Adab al-Lughah wa Tarikh al-Tsaqafah al-lslamiyah (Perguruan Tinggi lslam, Jurusan sastra dan Kebudayaan Islam). Dia memilih jurusan tersebut, berdasarkan pada bakatnya menjadi pengarang dan dengan minat yang besar pada masalah-masalah kebudayaan, terutama kebudayaan Islam.

Selama belajar di Jami'ah al-lslamiyah ini, Ali Hasjmy kembali aktif dalam organisasi, seperti HPII (Himpunan Pemuda Islam Indonesia), mendirikan IPPA (Ikatan Pelajar Pemuda Aceh), ketua umumnya adalah Ali Hasjmy sendiri, sedangkan sebagai Sekretaris dijabat oleh Mahyuddin Yasin

Selain menuntut ilmu di Padang dan aktif dalam organisasi, Ali Hasjmy juga aktif dalam tulisan-tulisan seperti artikel, roman dan sajak. Karya tulisnya yang pertama berupa sajak berjudul Kisah Seorang Pengembala, diterbitkan oleh Pustaka Islam di Medan tahun 1938. dengan karya tulisannya ini pula, Ali Hasjmy sering mendapatkan honor untuk membantu biaya pendidikannya selama belajar di Padang.

 Ali Hasjmy dapat menyelesaikan studinya di Jami'ah tersebut tahun 1938, dan kembali ke Seulimum menjadi guru kepala mulai tanggal 1 Januari 1939 sampai dengan 31 Maret 1942.

Meskipun telah menjadi guru dan bekerja di instansi pemerintah, kegiatan belajarnya tidak pernah pudar walau dengan cara otodidak sebagai bukti keuletan dan kesungguhannya dalam membekali diri. Ketika menjabat wakil Kepala Jawatan Sosial di Medan tahun 1949, Ali Hasjmy sempat pula mengikuti kursus untuk memperdalam ilmunya di bidang jurnalistik.

 Pada tahun 1951 sampai 1953, mengikuti kuliah di Fakulas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan. Adapun dalam bidang pendidikan tidak diragukan lagi dan telah diakui oleh gurunya Mahmud Yunus ketika dalam suatu pertemuan di Aceh, Mahmud Yunus mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan dua orang bekas muridnya yaitu K. H. Imam Zarkasyi . dengan pusat pendidikan Islam di Gontor dan Ali Hasjmy dengan pusat di kota Pelajar/ Mahasiswa Darussalam Banda Aceh.

**Helmi Abu Bakar El-Langkawi,Penggiat Literasi Asal Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga.

*Sumber:  Muhammad Nazir, Perspektif Metode Dakwah Islam Studi Analisis Pemikiran Ali Hasjmy, 2014