Asbabun Nuzul Surat An-Nisa' Ayat 48 - Imam as Suyuthi : Orang Islam Yang Kerap Melakukan Hal-Hal Yang Haram Dan Enggan Meninggalkannya

 1. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki'Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."
  Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani dari Abu Ayyub Al-Anshari bahwasanya ia berkata, “seorang lelaki datang kepada Rasulullah & dan berkata, “Wahai Rasulullah, seorang keponakan lelakiku tinggal bersamaku. Ia selalu melakukan hal-hal yang diharamkan dan tidak mau meninggalkannya.” Rasulullah S kemudian bertanya, “Apa agamanya?” ia menjawab: “Ia melakukan shalat dan mengesakan Allah”, Lalu Rasulullah bersabda, “Mintalah agamanya darinya. Jika ia enggan melakukannya, belilah...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN