Hewan, Qurban, dan Aqiqah

 

Hukum Potong Kuku Bagi Orang yang Berkurban

esimpulannya bahwa ini masalah khilafiyah: menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i disunahkan tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkurban, sampai selesai penyembelihan. Bila dia memotong kuku ataupun rambutnya sebelum penyembelihan dihukumi makruh

Memberi Lebih Kepada Panitia Kurban

Memberikan daging lebih kepada panitia atau tim penyembelih dan yang membantunya atas nama hadiah atau sedekah atau sekedar kebaikan, menurut sebagian ulama’ diperbolehkan. Artinya memang harus dibedakan antara daging diberikan kepada orang-orang tersebut sebagai upah (ujroh) yang terlarang dengan sebagai hadiah atau sedekah yang diperbolehkan.

Ustaz Ma'ruf Khozin : Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)

Prinsip kesejahteraan hewan dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi bebas dar

Ustaz Ma'ruf Khozin : Soal Kulit Qurban Sebagai Upah

Dari Ali, ia berkata: "Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada saya untuk mengurusi Qurban beliau. Nabi memerintahkan untuk menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan tidak tidak memberikan ongkos jagal dari hewan Qurban. Kami memberi ongkos dari kami sendiri" (HR Muslim)

Ustaz Ma'ruf Khozin: Qurban Untuk Orangtua yang Wafat Namun Tidak Berwasiat untuk Qurban:

Qurban atas nama mayit, menurut Abu Hasan Al Ubbadi adalah boleh secara mutlak, sebab ini bagian dari sedekah dan sedekah untuk mayit adalah berguna dan sampai kepada mayit berdasarkan kesepakatan ulama (Al-Majmu' 8/406)