Asbabun Nuzul Surat Al-An'am Ayat 91 - Imam as Suyuthi : Ada Pria Yahudi Yang Mengatakan Bahwa Allah Tidak Menurunkan Apapun Kepada Manusia

 1. “Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, di kala mereka berkata: “Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia.’’ Katakanlah: “Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan (sebagiannya) dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui) nya)” Katakanlah: “Allah-lah (yang menurunkannya)”, kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al-Qur’an kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. ”
  Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair bahwasanya seorang pria Yahudi yang bernama Malik bin Shaif datang lalu mendebat Nabi. Maka Nabi bertanya kepadanya, “Demi Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah kamu dapati di dalam Taurat bahwa Allah membenci pendeta yang gemuk?. ” Kebetulan ia adalah seorang pendeta yang gemuk, maka ia pun marah dan berkata, “Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia!” Mendengar itu kawan-kawannya pun berteriak, “Celaka kamu!...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN