Asbabun Nuzul Surat Az-Zumar Ayat 45 - Imam as Suyuthi : Orang-Orang Kafir Gembira Ketika Nabi Membacakan Surah An-Najm Di Hadapan Ka'Bah

 1. “Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan- sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati."
  Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya ayat ini turun ketika Nabi membaca surat An-Najm di hadapan Ka’bah, sementara orang-orang kafir merasa girang ketika tuhan-tuhan mereka disebut. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN