Asbabun Nuzul Surat Asy-Syura Ayat 27 - Imam as Suyuthi : Allah Akan Memberi Apa Yang Dibutuhkan Bukan Yang Diinginkan

 1. “Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yangdikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat."
  Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya dari Ali, ia mengatakan; Ayat ini turun berkaitan dengan Ashab Ash-Shuffah, “Dan jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi,” Hal tersebut dikarenakan mereka mengatakan; Seandainya boleh kami meminta, maka kami akan meminta dunia. (1)
  Ath-Thabarani meriwayatkan dari Amru bin Huraits hadits yang serupa. (2)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN