Asbabun Nuzul Surat Al-Fatihah Ayat 1-7 - Imam as Suyuthi : Keistimewaan Surat Al-Fatihah

 1. “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. ”
  Imam As-Suyuthi tidak menyebutkan sesuatu di dalam surat ini. Maka, surat ini tidak memiliki sebab turunnya. Akan tetapi, untuk sekadar menambah pengetahuan, kami akan menyebutkan sekilas tentang surat ini. Dalam hadits Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah & dari Nabi bersabda, “Barangsiapa yang shalat tidak membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah), maka ia tidak sempurna (tiga kali)”, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, “Sesungguhnya kami shalat di belakang imam, Abu Hurairah berkata, “bacalah...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN