Asbabun Nuzul Surat Al-Furqan Ayat 70 - Imam as Suyuthi : Orang Yang Bertaubat Akan Mendapat Ampunan Dari Allah

 1. “Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ”
  Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Ketika turun ayat dalam surat Al-Furqan, “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan.” (Al-Furqan: 68) maka orang-orang musyrik Makkah berkata, “Kami telah membunuh jiwa dengan tanpa sesuatu yang benar. Kami menyembah tuhan lain selain Allah. Kami juga melakukan perbuatan-perbuatan keji. Maka turunlah ayat, “Kecuali orang-orang yang bertaubat. ”(A1-Furqan: 7O).(1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN