Asbabun Nuzul Surah Al-Hasyr Ayat 11 - Imam as Suyuthi : Orang-Orang Munafik Yang Berjanji Akan Selalu Menolong Sesama Munafiknya

 1. “Apakah kamu tiada memerhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab, “Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu. ” Dan Allah menyaksikan, bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.”
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan; Orang-orang dari penduduk Quraizhah masuk Islam. Di antara mereka ada orang-orang munafik. Mereka berkata kepada penduduk An-Nadhir, “Sesungguhnya jika kalian diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kalian.” Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka, “Apakah kamu tiada memerhatikan orang-orang munafik.... ” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN