Khutbah Jumat

 

Khutbah Jumat: Hakikat Akhlak dalam Kacamata Tasawuf

Salah satu wujud dari ajaran pokok ajaran agama Islam adalah Akhlak. Akhlak pada wujudnya yang paling awal dalah teks-teks al-Qur’an dan al-Sunnah yang mengajarkan tentang budi pekerti yang luhur.

Khutbah Jumat: COVID-19 Sebagai Sarana untuk Mengistirihatkan dari Urusan Dunia

Hidup memang sebuah pengorbanan dan perjuangan. Berjuang dan berkorban adalah sesuatu yang melelahkan dan memberatkan, dan ketika lelah tentu butuh ketenangan dan istirahat.

Khutbah Jumat: Amanah Allah Kepada Manusia

Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan hubungan interpersonal.

Khutbah Jumat: Tasawuf, Jalan untuk Mengendalikan Hawa Nafsu

Tasawuf merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang mengendalikan hawa nafsu duniawiyah pada manusia.

Khutbah Jumat: Tawasul Hal yang Dianjurkan dalam Islam

Adapun perantara bisa diilhami dengan shuhbah. Shuhbah yang berarti pertemanan atau pergaulan dengan orang-orang yang memahami agama dan mengenal Allah

Khutbah Jumat: Pendidikan Agama Islam dan Perubahan Sosial Masyarakat

Menurut para ahli sosiologi pendidikan, terdapat relasi timbal-balik antara dunia pendidikan dengan kondisi sosial masyarakat

Khutbah Jumat: Menjaga Keamanan Negara adalah Kewajiban

Kondisi aman dan damai seperti ini harus tetap kita pertahankan dan terus kita tingkatkan. Jangan sampai kita terpecah belah.

Khutbah Jumat: Lebaran Kupat, Budaya Teologis Muslim Indonesia

Budaya kupatan atau Riyoyo Kupat (bahasa Jawa) adalah budaya yang sudah lama ada di Jawa, bahkan sejak masa kejayaan Hindu dan Budha. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi Kupatan berakulturasi dengan tradisi Islam.

Khutbah Jumat: Faedah Silaturrahim

Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturrahim

Khutbah Jumat: Ramadhan Bulan Mulia yang Penuh Keberkahan

Hari-hari yang lebih khusyu dalam beribadah merupakan hal yang sulit didapatkan di hari biasa