Biografi Imam Sahruwardi

 
Biografi Imam Sahruwardi

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Masa Menuntut Ilmu
2.2       Guru-Guru Beliau

3          Penerus Beliau
3.1       Murid-murid Beliau

4         Karya
4.1      Karya-karya Beliau

5.       Pujian Ulama

6         Referensi

 

1.      Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1       Lahir

Beliau dilahirkan di bulan Rajab Th 539H di kota Sahruward, sebuah daerah di Iraq, Beliau tumbuh dalam naungan Pamannya Abu Najib. Beliau adalah Syeikh Al Imam Syihabuddin Abu Hafsin Umar bin Muhammad bin Abdulloh bin Muhammad bin Umayyah At Taini Al Bakri, bernasabkan pada Abu Bakar As Shiddiq, Beliau dari kalangan Quraisyi Bani Taim.

1.2       Wafat

Beliau wafat di bulan Muharram Th 632H di Baghdad.

2.      Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1       Masa Menuntut Ilmu

Beliau menuntut ilmu berdasarkan fiqih Madzhab Syafi’i bahkan beliau kokoh sekali dibidang ini, beliau juga mempelajari ilmu Khilaf dan Sastra Arab. Beliau mengadakan majlis ceramah selama bertahun-tahun bertempat di madrasah Pamannya Abu Najib, nasehat beliau diterima oleh segala kalangan bahkan dalam majlisnya nampak berbagai kejadian yang luar biasa dan banyak sekali hadirin yang bertaubat dalam majlisnya.

Bahkan Beliau menerima surat-surat yang berisi berbagai pertanyaan dari Ulama-ulama Besar dimasanya dan beliau memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian beliau berhenti dari hal ini dan lebih banyak berdiam dalam rumah dan mengkhususkan diri un tuk memperbanyak puasa, dzikir dan ibadah lainnya, hingga nampaklah ketinggian derajat beliau, bahkan di zamannya tiada yang sebanding dengannya. Allah membukakan beliau pintu-pintu ilmu Ma’rifat, Cahaya, berbagai anugerah dan kedudukan tinggi disisi-NYA, hingga tidak diragukan lagi beliau adalah Maha Guru pada zamannya. Beliau juga menimba ilmu dari Syeikh Abu Muhammad bin Abdullah Al Basri, Beliau pernah bertemu dengan Syeikh Ali Al Kurdi dan Beliau mengalami beberapa kejadian dengan kedua Guru ini.

Beliau menimba ilmu Tasawuf, Hadis dan fiqih dari Pamannya Syeikh Abu Najib As Sahruwardi, beliau juga melazimi Syeikh Muhyiddin Al Quthub Abdul Qodir Jailani, hingga suatu kali Syeikh Abdul Qodir Jailani berkata kepadanya, kelak engkau akan menjadi orang besar terakhir di Iraq.

2.2       Guru-Guru Beliau

menimba ilmu hadits dan meriwayatkan dari: 

 1. Syeikh Abu Najib As Sahruwardi
 2. Syeikh Ali Al Kurdi
 3. Syeikh Abu Muhammad bin Abdulloh Al Basri
 4. Syeikh Muhyiddin Al Quthub Abdul Qodir Jailani

3.      Penerus Beliau

3.1       Murid-murid Beliau

Murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal, seperti:

 1. Ibnu Najjar
 2. Syeikh Ibnu Nuqtah

4.      Karya

4.1       Karya-karya Beliau

Karya-karya beliau dibukukan adalah:

 1. Rosyaf Nashoihul Imaniyyah
 2. Kasyful Fadhoih Yunaniyyah (kritikan tajam terhadap faham filsafat)
 3. Rohiqul Makhtum
 4. A’lamul Huda

5.       Pujian Ulama

 1. Syekh Ibnu Nuqtah berkata,Syekh Syihabuddin adalah Maha Guru Iraq dizaman ini,Beliau adalah orang yang banyak aktifitas Ibadahnya,pengorbanan,tingkah laku terpuji dan banyak wirid meskipun sudah berusia lanjut.
 2. Ibnu Najjar berkata,Beliau benar2 Maha Guru dizamannya,dan ujung tombak pengkaderan para murid,Beliau selalu mengajak manusia kejalan Alloh,hingga nampaklah keberkahan wejangan nasehat Beliau dalam mentaubatkan para pendosa.

6.        Referensi

"Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin"
Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher

 

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya