Biografi Sahabat Abu Hudzaifah bin Utbah

 
Biografi Sahabat Abu Hudzaifah bin Utbah
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar isi Biografi Sahabat Abu Hudzaifah bin Utbah

1.    Riwayat Hidup
1.1  Lahir
1.2  Wafat

2.    Kisah-kisah
2.1  Julukan
2.2  Memeluk Islam
2.3  Hijrah ke Habasyah dan Madinah
2.4  Mengikuti Peperangan

3.    Chart Silsilah
3.1  Chart Silsilah Sanad

4.    Referensi

Qais bin Utbah bin Rabiah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf yang terkenal dengan Abu Hudzaifah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW.

1. Riwayat Hidup

1.1 Lahir

Abu Hudzaifah bin Utbah lahir pada tahun 42 sebelum hijriyah. Beliau dilahirkan dari rahim ibu yang bernama Fatimah binti Safwan bin Umayyah al Kinani.

1.2 Wafat

Abu Hudzaifah bin Utbah sahid dalam perang Yamamah. Ibnu Sa’ad mengatakan umurnya pada syahid 53 atau 54 tahun dan Ibnu Hajar berpendapat usianya berumur 56 tahun.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya