Biografi Al-A’rif Billah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi (Shohibul Maulid di Seiwun)

Beliau diberi nama ‘Ali oleh Al ‘Allamah Habib Abdullah bin Husein bin Thohir, untuk mengambil berkah dari Sayyidina ‘Ali Khali’ Qasam.