Tuntunan Ibadah

 

Penyebab Adanya Isro' dan Mi'roj Nabi Muhammad SAW

LADUNI.ID, Maka  berangkatlah malaikat jibril dan mikail ke syurga, dan ketika keduanya  sampai di pertamanan syurga, keduanya melihat 40.000 buroq sedang memakan rumput syurga.

Rasulullah adalah Rahmatan Lil Alamiin

LADUNI.ID, Penjelasannya :Allah mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Muhammad saw sebagai Rahmat bagi semesta Alam, yaitu Dia mengutusnya sebagai Rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menirima Rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia didunia dan di akhirat.

Hukum Meneruskan Bacaan di Akhir Ayat

LADUNI.ID, Tidak ditemukan didalam alqur'an waqof wajib yang mana qori' berdosa bila meninggalkanya, juga tidak ditemu waqof harom yang mana qori' berdosa bila melakukannya, tetapi yang ada waqof wajib dan haram dalam tujuan qori' saja.

Penjelasan Makna Qorib Menurut Pandangan Aqidah Aswaja

LADUNI.ID, Dan apabila hamba-hamba-Ku  bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah  dekat.

Hukum Meletakkan Keramik Ber-Lafadz Allah di Bawah

LADUNI.ID, Karna begitu banyak yg mendatangkan kekufuran seperti disebutkan di atas, termasuk tidak memelihara kemuliaan mushaf,atau ayat atau kalimah atau ismul jalalah dll.

{}