Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 214 - Imam as Suyuthi : Sebelum Allah Memasukkan Ke Surga, Dia Memberikan Cobaan Seperti Dalam Perang Ahzab

 1. “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surge, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebekum kamu! Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “bilakah datangnya pertolongan Allah!” ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.”
  Abdurrazaq berkata, kami diberitahu oleh Ma’mar, dari Qatadah berkata, “Ayat ini turun pada hari perang Ahzab, pada hari itu dimana Nabi dan para sahabatnya tertimpa bala dan pengepungan.” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN