Asbabun Nuzul Surat Ali Imran Ayat 31 - Imam as Suyuthi : Allah Akan Mengampuni Dosa Orang Yang Mencintainya

 1. “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pegampun lagi Maha Penyayang.”
  Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Hasan Al-Basri berkata, berkata suatu kaum pada zaman Rasulullah, “Demi Allah, wahai Muhammad sesungguhnya kami sangat mencintai Tuhan kami,” maka turunlah firman Allah, ““Katakanlah: “jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pegampun lagi Maha Penyayang." (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN