Asbabun Nuzul Surat Ali Imran Ayat 161 - Imam as Suyuthi : Adanya Sebagian Orang Yang Menyangka Bahwa Rasulullah Telah Menyembunyikan Sesuatu Dari Harta Rampasan Ketika Perang Badar

 1. “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang) barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang itu) maka pada hari kiamat ia akan datang membawanya apa yang dikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya."
  Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi -dan ia menghasankan riwayat ini- dari Ibnu Abbas berkata, “Ayat ini turun pada sebuah kain merah yang hilang ketika perang Badar sedang berkecamuk, maka sebagian orang berkata, “Mungkin saja Rasulullah S yang mengambil kain tersebut”, maka turunlah firman Allah, “Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang) barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang itu) maka pada hari kiamat ia akan datang membawanya...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN