Asbabun Nuzul Surat Ali Imran Ayat 181 - Imam as Suyuthi : Orang Yahudi Mengatakan Allah Miskin Kepada Abu Bakar

 1. “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya.” Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan (kepada mereka): “Rasakan olehmu adzab yang membakar."
  Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas berkata, “Abu Bakar masuk ke dalam Baitul Madaris, di dalamnya ia mendapatkan orang-orang Yahudi sedang berkumpul kepada seorang Yahudi yang bernama Fanhas, kemudian ia berkata kepada Abu Bakar, “Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami tidak ada yang miskin dan Allah itu miskin, jika saja Allah itu kaya (tidak membutuhkan kami), maka ia tidak akan meminta pinjaman seperti apa yang diyakini oleh sahabatmu (Muhammad)”, mendengar...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN