Asbabun Nuzul Surat An-Nisa' Ayat 58 - Imam as Suyuthi : Ustman Diberi Kepercayaan Agar Memegang Kunci Ka'Bah

 1. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
  Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, “Ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, beliau memanggil Utsman bin Thalhah, ketika Utsman datang kepadanya, Rasulullah bersabda kepadanya, “Berikanlah kepadaku kunci Ka’bah”, Lalu ia pergi dan datang kembali dengan membawa kunci Ka’bah dan menjulurkan tangannya kepada Rasulullah sembari membuka telapaknya. Ketika itu juga Abbas (paman Nabi) bangkit lalu berkata, “Wahai Rasulullah,...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN