Asbabun Nuzul Surat Al-Ahzab Ayat 28 - Imam as Suyuthi : Teguran Allah Kepada Isteri-Isteri Nabi Yang Senang Dengan Kehidupan Duniawi

 1. “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, “Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.”
  Muslim, Ahmad, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abu Az- Zubair dari Jarir, ia mengatakan; Abu Bakar meminta izin untuk menghadap Rasulullah tetapi beliau tidak memberi izin. Kemudian Umar meminta izin untuk menghadap, tetapi dia juga tidak mendapat izin. Selanjutnya keduanya meminta izin dan akhirnya keduanya masuk. Pada saat itu Nabi & sedang duduk sementara di sekitarnya ada istri-istri beliau. Beliau diam.
  Kemudian Umar berkata, “Aku akan mengajak bicara Nabi S, semoga beliau bisa...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN