Asbabun Nuzul Surat Al-Fath Ayat 25 - Imam as Suyuthi : Orang Yang Awalnya Belum Islam Dan Memerangi Rasulullah, Tapi Kemudian Allah Berikan Rahmat

 1. “Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidilharam dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang Mukmin dan perempuan-perempuan yang Mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka). Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki- Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami akan mengadzab orang-orang kafir di antara mereka dengan adzab yang pedih.”
  Ath-Thabarani dan Abu Ya’la meriwayatkan dari Abu Jum’ah Junaid bin Suba, ia mengatakan; Aku memerangi Nabi di awal siang dalam keadaanku masih kafir dan aku berperang bersama beliau di akhir siang dalam keadaan sudah masuk Islam. Kami terdiri dari tiga orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Tentang keberadaan kami, turunlah ayat, “Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang Mukmin dan perempuan-perempuan yang Mukmin. ” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN