Asbabun Nuzul Surat Al-Munafiqun Ayat 5 - Imam as Suyuthi : Salah Seorang Yang Tidak Ingin Beriman Dan Bertemu Nabi

 1. “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri.”
  Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia mengatakan; Dikatakan kepada Abdullah bin Ubay, “Seandainya engkau datang kepada Nabi kemudian beliau memintakan maaf kepadamu.” Abdullah lalu membuang mukanya. Maka turunlah ayat, “Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri.” Ibnul Mundzir meriawayatkan dari Ikrimah dengan hadits yang serupa. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN