Asbabun Nuzul Surat Al-Insan Ayat 20 - Imam as Suyuthi : Gambaran Surga

 1. “Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. ”
  Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Umar bin Al-Khaththab masuk menemui Rasulullah yang sedang berbaring di atas tikar terbuat dari pelepah kurma. Tikar tersebut menyisakan bekas di lambung beliau hingga membuat Umar menangis. Rasulullah berkata, “Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?” Umar menjawab, “Aku ingin dengan Kisra dan kerajaannya, Hurmuz dan kerajaannya, Penguasa Habasyah dan kerajaannya. Sedangkan engkau adalah utusan Allah yang tidur di atas tikar dari...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN