Asbabun Nuzul Surat Adh-Dhuha Ayat 4 - Imam as Suyuthi : Kehidupan Akhirat Jauh Lebih Kekal Dari Dunia

 1. “Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama (dunia).”
  Ath-Thabarani meriwayatkan dalam Al-Ausath dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Rasulullah & bersabda, “Diperlihatkan kepadaku sesuatu yang terbuka untuk umatku setelahku sehingga aku menjadi bahagia. Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama (dunia).” Sanadnya hasan. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN