Minyak Wangi untuk Mandi Selepas Haid

 1. Hadis:

  خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهِّرِي بِهَا

  Artinya:
  Ambillah seoles minyak kasturi dan bersucilah engkau dengannya."

  Asbabul Wurud:
  Diriwayatkan di dalam Shahih Al-Bukhari Dari Aisyah bahwa seorang wanita telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi selepas haidh. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara mandi tersebut. Selanjurnya kata Beliau : "Ambillah se oles… dan seterusnya." Perempuan itu bertanya: "Bagaimana bersuci dengannya?." Jawab Beliau , "bersucilah dengannya." Tanya lagi: "Bagaimana ya Rasulullah SAW?." Jawab Beliau : "Subhanallah, oleskanlah ia ke… ”, berkata Aisyah: "Ke bekas keluarnya darah."

  Periwayat:
  As-Syaikhan, At-Thayalisi, Abu Ya'la dan Al Khulwani Dari Aisyah.


  Seorang wanita telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara mandi selepas haidh. kemudian Rasulullah SAW mengajarkan agar menggunakan minyak kasturi atau minyak wangi lainnya, di oleskan ke bekas keluarnya darah (vagina) sebelum atau sesudah mandi untuk meng­hilangkan bau yang kurang sedap. Wanita yang bertanya itu ialah Asma binti Zaid bin Sakan.