Asbabun Nuzul Surat Al-Hasyr Ayat 5

Bani an-Nad}i>r, salah satu klan dalam masyarakat Yahudi di Madinah, dikenal suka berbuat onar dan melanggar kesepakatan dengan Nabi. Mereka pun dipaksa meninggalkan Madinah dan tanaman-tanaman mereka pun dibakar. Berkaitan dengan hal inilah Allah menurunkan ayat di atas.

 1. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ). (1)

  ‘Abdullah (bin ‘Umar) menceritakan bahwa Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam membakar dan menebang pohon-pohon kurma milik Bani an-Nad}i>r di Buwairah. Allah lalu menurunkan firman-Nya, ma> qat}a‘tum min li>natin au taraktumu>ha> qa>’imatan ‘ala> us}u>liha> fabi’iznilla>hi waliyukhziyal-fa>siqi>n.

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Diriwayatkan oleh al-Bukhariy dan Muslim. Lihat: al-Bukha>riy, S{ah}i>h}} al-Bukha>riy, dalam Kita>b al-Maga>zi>, Ba>b H{adi>s\ Bani> an-Nad}i>r, hlm. 988, hadis nomor 4031 dan Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b ma> Qat}a‘tum min Li>nah, hlm. 1234, hadis nomor 4884; Muslim, S{ah}i>h}} Muslim, dalam Kita>b al-Jiha>d wa as-Sair, Ba>b Jawa>z Qat}‘ Asyja>r al-Kuffa>r, juz 3, hlm. 1365, hadis nomor 1746.