Asbabun Nuzul Surat Al Baqarah Ayat 219

Ayat ini merupakan satu dari beberapa tahap Islam mengharamkan khamar kepada umatnya. Tahap berikutnya adalah Surah an-Nisa>’/4: 43; diikuti kemudian oleh Surah al-Ma>’idah/5: 90. Sementara itu, paruh kedua ayat ini menjelaskan kadar yang diinfakkan dari harta seorang mukmin.

 1. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ‏(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ)‏ الآيَةَ. قَالَ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ. قَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)‏ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ يُنَادِي: أَلاَ لاَ يَقْرَبَنَّ الصَّلاَةَ سَكْرَانُ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ‏(فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)‏ قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا. (1)

  ‘Amr bin Syurah}bi>l bercerita, “Ketika ayat yang mengharamkan khamar turun, ‘Umar bin al-Khat}t}a>b berdoa, ‘Ya Allah, berilah kami penjelasan yang cukup tentang khamar.’ Lalu turunlah ayat dalam Surah al-Baqarah, yas’alu>naka ‘anil-khamri wal-maisiri qul fi>hima> is\mun kabi>r wamana>fi‘u linna>s. Nabi lalu memanggil ‘Umar dan membacakan ayat ini kepadanya. ‘Umar berdoa lagi, ‘Ya Allah, berilah kami penjelasan yang cukup tentang khamar.’ Lalu turunlah ayat dalam Surah an-Nisa>’, ya> ayyuhal-laz\i>na a>manu> la> taqrabus}-sala>ta wa antum suka>ra>. Setelah ayat ini turun, seorang penyeru ditugasi oleh Rasulullah untuk mengumumkan menjelang salat, ‘Ingatlah, orang yang mabuk tidak diperkenankan mendekati salat.’ ‘Umar kemudian dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat ini. ‘Umar kembali berdoa,‘Ya Allah, berilah kami penjelasan yang cukup tentang khamar.’ Lalu turunlah ayat dalam Surah al-Ma>’idah, fahal antum muntahu>n. ‘Umar berkata, ‘Ya, kami mau berhenti—meminum khamar.’”

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Sahih; diriwayatkan oleh Abu> Da>wud, at-Tirmiz\iy, dan an-Nasa>’iy. Lihat: Abu> Da>wud, Sunan Abi> Da>wu>d, dalam Kita>b al-Asyribah, Ba>b fi> Tah}ri>m al-Khamr, hadis nomor 3670; at-Tirmiz\iy, Sunan at-Tirmiz\iy, dalam Kita>b Tafsi>r al-Qur’a>n, Ba>b Wa Min Su>rah al-Ma>’idah, hlm. 683, hadis nomor 3049; an-Nasa>’iy, as-Sunan al-Kubra>, dalam Kita>b al-Asyribah, Ba>b Tah}ri>m al-Khamr, hlm. 61, hadis nomor 5049.