Asbabun Nuzul Surat An-Nahl Ayat 1 - Imam as Suyuthi : Para Sahabat Merasa Gelisah, Namun Akhirnya Menjadi Tenang

 1. “Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan."
  Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Tatkala turun ayat, “Ketetapan Allah pasti datang," maka para sahabat Rasulullah menjadi gelisah, sehingga turunlah ayat, “Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat,” maka mereka pun menjadi tenang. (1) Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab “Zawa'id Az-Zuhd”, serta Ibnu Jarir dan Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Hafsh, dia mengatakan; ketika turun ayat “Ketetapan Allah pasti datang.” Para sahabat berdiri. Kemudian...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN