Asbabun Nuzul Surat An-Nahl Ayat 75 - Imam as Suyuthi : Bekas Seorang Budak Yang Membenci Islam Dan Tidak Senang Melihat Orang Bersedekah

 1. “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu ia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama! Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”
  Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah,
  “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?” Ibnu Abbas mengatakan, ayat tersebut turun berkenaan dengan laki-laki dari suku Quraisy dan budaknya. Sedangkan firman Allah, “Dan Allah membuat...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN