Asbabun Nuzul Surat An-Nahl Ayat 91 - Imam as Suyuthi : Baiat Nabi Adalah Perjanjian Dengan Allah

 1. “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”
  Ibnu Jarir meriwayatkan dari Buraidah, ia berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa baiat Nabi.” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN