Asbabun Nuzul Surat An-Nahl Ayat 106 - Imam as Suyuthi : Orang Murtad Akan Mendapat Siksa Dari Allah

 1. “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar.”
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tatkala Nabi hendak berhijrah ke Madinah .... Orang-orang musyrik menangkap Bilal, Khabab, dan Ammar bin Yasir .... Adapun Ammar terpaksa mengucapkan perkataan yang menyenangkan mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan diri. Ketika kembali kepada Rasulullah Ammar menceritakan apa yang menimpanya. Rasulullah lantas bertanya, “Bagaimana keadaan hatimu ketika engkau mengucapkan itu? Apakah merasa lapang dengan apa yang engkau ucapkan?”...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN