Asbabun Nuzul Surat Ali Imran Ayat 195

Ayat ini turun terkait dengan pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah tentang tidak disebutkannya wanita dalam persoalan hijrah. Ayat ini lalu turun untuk menerangkan bahwa kaum wanita diperlakukan sama seperti kaum lelaki dalam hal imbalan atas amal yang mereka lakukan.

 1. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ أَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏:‏ ‏(أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ‏). (1)

  Ummu Salamah mengadu kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, kami (kaum wanita) tidak mendengar Allah menyebut peran kaum wanita dalam persoalan hijrah.” Allah subh}a>nahu> wata‘a>la> lalu menurunkan ayat, anni> la> ud}i>‘u ‘amala ‘a>milin minkum min z\akarin au uns\a> ba‘d}ukum min ba‘d}.

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Sahih; diriwayatkan oleh at-Tirmiz\iy, at}-T{abra>niy, at}-T{abariy, dan al-H{a>kim. Al-H{a>kim menilai hadis ini sahih sesuai dengan syarat al-Bukha>riy, dan az\-Z|ahabiy pun setuju dengannya. Lihat: at-Tirmiz\iy, Sunan at-Tirmiz\iy, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b wa min Su>rah an-Nisa>’, hlm. 676, hadis nomor 3023; at}-T{abra>niy, al-Mu‘jam al-Kabi>r, juz 23, hlm. 294, hadis nomor 651; at}-T{abariy, Ja>mi‘ al-Baya>n, juz 6, hlm. 320; al-H{a>kim, al-Mustadrak, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b min Su>rah al-Baqarah, juz 2, hlm. 328, hadis nomor 3174.