Asbabun Nuzul Surat Maryam Ayat 64 - Imam as Suyuthi : Pernyataan Nabi Muhammad Kepada Jibril Tentang Mengapa Tidak Turun Dalam Jangka Yang Begitu Lama

 1. “Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.”
  Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah berkata kepada Jibril, “Apa yang membuatmu tidak mengunjungiku lebih dari apa yang selama ini engkau mengunjungiku!” Maka turunlah ayat, “Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu.” (1) Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ia mengatakan; Jibril selama empat puluh hari tidak turun. Kemudian Ikhriman menuturkan hadits yang serupa. (2) Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Anas, ia berkata, “Nabi bertanya...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN