Asbabun Nuzul Surat Al-Mukminun Ayat 67 - Imam as Suyuthi : Orang-Orang Quraish Yang Merasa Bangga Dengan Baitullah Yang Mereka Miliki

 1. “Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Qur’an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.”
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, ia mengatakan, “Dahulu orang-orang Quraisy begadang sambil ngobrol-ngobrol di sekitar Baitullah dan tidak melakukan thawaf. Mereka membanggakan keberadaan Baitullah, maka Allah menurunkan ayat, “Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Qur’an itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN