Asbabun Nuzul Surat Al-Mukminun Ayat 76 - Imam as Suyuthi : Orang-Orang Quraish Yang Memakan Bulu Dan Darah

 1. “Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri.”
  An-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Abu Sufyan mendatangi Nabi. Abu Sufyan berkata, “Wahai Muhammad, aku meminta tolong kepadamu atas nama Allah dan hubungan kekerabatan kita. Kami benar-benar telah makan Al-Ilhiz (bulu dan darah).” Maka Allah menurunkan ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan adzab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri.” (1) Al-Baihaqi meriwayatkan...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN