Asbabun Nuzul Surat Al-Furqan Ayat 27 - Imam as Suyuthi : Orang Yang Hanya Menjadikan Islam Sebagai Kepantingan, Sebagaimana Yang Terjadai Pada Uqbah Dan Umayyah Bin Khalaf

 1. “Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orangyang lalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul."
  Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Dahulu Ubay bin Khalaf mengikuti majelis Nabi sehingga Uqbah bin Abi Mu’aith menghardiknya. Maka turunlah ayat, “Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang lalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul."
  Diriwayatkan hadits serupa dari Asy-Sya’bi dari Miqsam. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN