Asbabun Nuzul Surat Al-Fath Ayat 2 - Imam as Suyuthi : Allah Mengampuni Dosa Yang Telah Lalu Dan Mendatang Nabi Muhammad

 1. “Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus."
  Asy-Syaikhaini dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, ia mengatakan; Diturunkan ayat kepada Nabi, “Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” sekembalinya beliau dari Hudaibiyyah. Nabi kemudian bersabda, “Benar' benar telah diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih aku cintai daripada apa yang ada di muka bumi. ” Beliau lalu membacakan ayat tersebut kepada kaum. Mereka kemudian berkata, “Keselamatan dan ketenangan bagimu wahai Rasulullah....

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN