Asbabun Nuzul Surah Al-Hasyr Ayat 1 - Imam as Suyuthi : Semua Makhluk Allah Yang Ada Di Bumi Dan Di Langit Semua Bertasbih

 1. “Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Diadah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ”
  Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya, dari Aisyah, ia mengatakan; Dahulu terjadi perang Bani An-Nadhir. Mereka adalah sekelompok orang-orang Yahudi. Perang ini terjadi enam bulan setelah perang Badar. Rumah dan kebun kurma mereka terletak di pinggiran kota Madinah. Rasulullah kemudian mengepung mereka sehingga mereka berhasil diusir dan dikeluarkan dari Madinah. Mereka diperbolehkan keluar membawa unta, perabotan, dan harta-harta mereka selain persenjataan. Maka Allah menurunkan ayat...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN