Asbabun Nuzul Surat At-Tahrim Ayat 1 - Imam as Suyuthi : Teguran Allah Kepada Nabi Agar Tidak Mengharamkan Apa Yang Dihalalkan Atau Sebaliknya

 1. “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu! Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ”
  Al-Hakim dan An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad shahih dari Anas bahwasanya Rasulullah memiliki budak perempuan, dan beliau berhubungan badan dengannya. Namun Aisyah dan Hafshah tidak henti- hentinya memperingatkan beliau sehingga beliau akhirnya mengharamkan budak perempuan itu untuk beliau. Maka Allah menurunkan ayat, “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu " (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN