Asbabun Nuzul Surat At-Tahrim Ayat 2 - Imam as Suyuthi : Nabi Muhammad Yang Hendak Meninggalkan Hafsah Di Rumah Istrinya, Mariyah

 1. “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
  Adh-Dhiya' meriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah dari hadits Ibnu Umar dari Umar, ia mengatakan; Rasulullah & berkata kepada Hafshah, “Janganlah mengabarkan kepada siapa pun bahwasanya Ummu Ibrahim (Mariyah) haram bagiku.” Maka beliau tidak pernah mendekati Mariyah hingga Hafshah mengabarkan kepada Aisyah. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu.” (1)
  Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad dha’if dari hadits Abu...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN