Asbabun Nuzul Surat Ath-Thariq Ayat 5 - Imam as Suyuthi : Kafir Quraish Yang Mengejek Nabi Dengan Mengatakan Akan Melawan Penjaga Neraka

 1. “Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan?”
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, “Maka hendaklah manusia memerhatikan dari apakah ia diciptakan?” Ia mengatkan; Ayat tersebut turun berkenaan dengan Abu Al-Asyad yang berdiri di atas kulit kemudian berkata, “Wahai sekalian orang-orang Quraisy. Barangsiapa yang berusaha menghilangkan aku darinya, maka dirinya akan mendapat seperti ini.” Ia berkata, “Sesungguhnya Muhammad menyangka bahwa penjaga Jahanam ada embilan belas. Maka aku seorang akan sanggup melawan...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN